Redactieraad ebpratice.net zoekt kandidaten!

Menu

De AUVB werd door ebpracticenet.be gevraagd om twee verpleegkundigen (1FR/1NL) met kennis van en belangstelling voor Evidence Based Practice te benoemen voor de redactieraad van ebpractice.net.

De AUVB werd door ebpracticenet.be gevraagd om twee verpleegkundigen (1FR/1NL) met kennis van en belangstelling voor Evidence Based Practice te benoemen voor de redactieraad van ebpractice.net.

Ebpracticenet is het referentieplatform met een digitale databank met evidence-based richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Via een online platform stelt Ebpracticenet onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal ter beschikking. Door de combinatie van wetenschappelijke evidentie, ervaring en expertise van de zorgverlener, en wensen en voorkeuren van de patiënt ontstaat evidence-based practice. Meer informatie over ebpractice.net vind je hier.

Wat houdt dit mandaat in? Je wordt als vertegenwoordiger van AUVB-UGIB-AKVB gevraagd om deel te nemen aan de redactieraad van ebpractice.net. De redactieraad komt 6 maal per jaar samen —> om de 2 maand op de eerste vrijdag van 13u tot 15u; Vergoeding (door ebpractice.net) ; 60 euro/uur; Agenda wordt 2 weken op voorhand verstuurd; Multidisciplinaire beheer- en communicatietool werd dit jaar opgezet = google website = gemeenschappelijk beheer; Uren: 72 uur/jaar voor redactionele taken. De mandaten van AUVB-UGIB-AKVB worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Een kilometervergoeding wordt toegekend bij de indiening van een ingevuld en ondertekend ad-hocdocument, tenzij ebpractice.net al voor een terugbetaling heeft gezorgd.

De mandatarissen verbinden zich ertoe het Charter van de mandatarissen van AUVB-UGIB-AKVB te respecteren en de visie van AUVB-UGIB-AKVB te vertegenwoordigen op de vergaderingen waar zij namens AUVB-UGIB-AKVB worden gemandateerd. Zij verbinden zich er ook toe om feedback te geven over de inhoud en de conclusies van de vergadering waaraan zij hebben deelgenomen.

Interesse? Neem contact op! De kandidaturen voor dit mandaat moeten uiterlijk op 31 augustus 2021 worden ingediend en vergezeld zijn van een cv en het ingevulde AUVB-UGIB-AKVB-mandatarisrooster. De kandidaturen zijn per e-mail in te dienen bij de AUVB info@auvb.be.

Sluiten