Advies 2021-03 betreffende het praktijkregister

Menu

De Federale Raad en Technische Commissie voor Paramedische Beroepen hebben gezamenlijk een advies uitgebracht betreffende het praktijkregister (zoals bedoeld in de Kwaliteitswet).

De Federale Raad en Technische Commissie voor Paramedische Beroepen hebben gezamenlijk een advies uitgebracht betreffende het praktijkregister (zoals bedoeld in de Kwaliteitswet).
De minister vroeg advies over de volledigheid van de gegevens die in het praktijkregister moeten worden opgenomen alsook over de categorisering van de organisaties, het soort van praktijken dat moet worden geregistreerd, de samenwerkingsverbanden, … zodat de elementen die in het register worden opgenomen perfect overeenstemmen met de organisatie van het beroep op het terrein.
Lees het volledige advies hier.
Sluiten