Zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben een stem bij het RIZIV

Menu

VBZV komt op voor jouw belangen als zelfstandige thuisverpleegkundige. Samen met onze partners brengen we jouw bezorgdheden en wensen tot bij het RIZIV. Maar dat kunnen we niet alleen.

Jouw lidmaatschap en dat van alle collega’s is essentieel.
 
Onze inspraak bij het RIZIV verloopt via vertegenwoordigers in de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen. De aanwijzing van die vertegenwoordigers gebeurt op basis van een 4-jaarlijkse telling van het aantal leden van de beroepsorganisaties. Deze procedure is nu opnieuw lopende.
De officiële informatie over de telling vind je hier: Vertegenwoordiging van de thuisverpleegkundigen bij het RIZIV
 
Onder het motto ‘samen sterker’ maakt VBZV deel uit van het Kartel e-Vita waartoe ook ZorgConnect, NVKVV, CTP en VP+ behoren. Op die manier werken we vanuit een brede, neutrale achterban die rekening houdt met het werkveld. Een organisatie waarbij geen commerciële belangen vooropstaan, niet aangestuurd door aandeelhouders en advocaten. e-Vita komt maandelijks samen om informatie uit te wisselen, dossiers op te starten en standpunten in te nemen. Informatie uit eerste hand die we ook graag delen met alle collega’s waar ook te velde.
 
Binnen VBZV zelf is de recente geactiveerde VBZV-kringwerking een sterk voorbeeld van hoe we vanuit de leden een groot draagvlak willen creëren. De stem van de kringen is bovendien verankerd dankzij hun stem in de algemene vergadering van VBZV (via de SARK, de strategische adviesraad kringwerking). Het is dus nuttig om zoveel mogelijk leden van lokale kringen te overtuigen om aan te sluiten bij VBZV. Zo kunnen we samen meer gewicht in de schaal leggen.
Werk je alleen, in groepsverband of voor een organisatie, dat speelt geen rol. Belangrijk is dat we jouw lidmaatschap echt kunnen laten ‘meetellen’ om onze bezorgdheden en wensen bij het RIZIV op tafel te brengen!
 
Maak je nu dus nog lid of spoor je collega aan om ook lid te worden van VBZV! Word lid
Sluiten