Uitzonderingen op de COVID-19 quarantaine voor zorgverstrekkers

Menu

Op 30 november vroeg het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers , door middel van een schrijven aan het kabinet van minister Vandenbroucke, om aandacht en inzet voor de verlenging en uitbreiding van de uitzonderingen op de COVID-19 quarantaine regels voor zorgverstrekkers.

Op 30 november vroeg het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers , door middel van een schrijven aan het kabinet van minister Vandenbroucke, om aandacht en inzet voor de verlenging en uitbreiding van de uitzonderingen op de COVID-19 quarantaine regels voor zorgverstrekkers.

Brussel, 30 november 2021
Aan de Federale en de Vlaamse Minister van Volksgezondheid
Betreft: Uitzonderingen op de COVID-19 quarantaine voor zorgverstrekkers
Geachte heren ministers,
Het grote aantal besmettingen met Covid-19 leidt niet alleen rechtstreeks tot een hoge werkdruk voor veel zorgverstrekkers, maar ook onrechtstreeks doordat een groot aantal zorgverstrekkers in quarantaine moet. Zelfs met de vandaag nog toegelaten uitzonderingen heerst er op sommige plaatsen al een afwezigheid van 25% door ziekte en zeker ook quarantaine. Dit is echt niet langer houdbaar: het water staat ons aan de lippen!
Onze vraag is dan ook klaar en duidelijk. In afwachting van een negatief testresultaat mag er geen quarantaineplicht gelden voor asymptomatische en volledig gevaccineerde zorgverstrekkers (zelfstandigen en personeel) wiens aanwezigheid noodzakelijk is, mits het strikt toepassen van de beschermingsmaatregelen. We vragen dus met aandrang om een verlenging van de uitzondering die afloopt morgen, 1 december.
Bovendien dringen we aan op enkele gevoelige uitbreidingen die ons absoluut noodzakelijk lijken:
 1. We vragen uitdrukkelijk dat zorgverleners ook verder mogen werken na een hoog-risico contact met iemand die onder hetzelfde dak woont. Er zijn immers erg veel van dergelijke hoog-risico contacten, en zonder deze uitbreiding zal ons zorgsysteem niet overeind kunnen blijven.
 2. Voor zelfstandige zorgverstrekkers, en tenminste voor zover het activiteiten in een privépraktijk of de thuiszorg betreft en dus buiten een zorginstelling, moet de beslissing om de quarantaine maatregel niet te volgen genomen kunnen worden door de zelfstandige zorgverstrekkers zelf. De beslissing overlaten aan de arbeidsarts of de wachtkring, leidt tot veel te veel vertraging, tijd die we niet verloren willen noch kunnen laten gaan.
 3. Welke groepen onder de uitzondering voor personeel vallen, moet eveneens uitgebreid worden naar niet-zorgpersoneel. Alle types personeel in de zorgsector zijn essentieel voor onze zorgcapaciteit en zorgcontinuïteit, en ook bij hen constateren we hoge personeelstekorten die leiden tot een verhoogde werkdruk bij de zorgverstrekkers, nog eens verergerd door een vermindering van de kwaliteit van hun werkomstandigheden. Bepaalde taken moeten door zorgverstrekkers overgenomen worden en andere gebeuren simpelweg niet meer of met vertraging of met gevoelig kwaliteitsverlies. In de moeilijke omstandigheden waarin zorgverstrekkers nu al meer dan 1,5 jaar moeten werken, is dit onaanvaardbaar.
Wij hopen dat onze oproep in de juiste context begrepen wordt: zorgverstrekkers in de eerste lijn willen maximaal voor de burgers en hun patiënten beschikbaar blijven, zowel individueel, maar ook als beroepsgroep. Elke uitval (in casu dus omwille van quarantaine maatregelen) verzwaart de werklast van de overblijvende collega’s.
In afwachting van uw reactie en steeds bereid tot overleg,
Met hoogachting, namens het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers,
Anton Smagghe, Secretaris-Generaal van de Federatie Vrije Beroepen (FVB)
Hilde Deneyer, Voorzitter van het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers
Stefaan Hanson, Ondervoorzitter van het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers
Edward Van Rossen, Expert Zorg van de Federatie Vrije Beroepen
Beroepsorganisaties aangesloten bij het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers van de Federatie Vrije Beroepen
 • Algemene Pharmaceutische Bond (APB), incl. Vlaams Apothekersnetwerk (VAN)
 • Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (AXXON)
 • Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP)
 • Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV)
 • Ergotherapie Vlaanderen (EV)
 • Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
 • Vlaams Artsensyndicaat (VAS)
 • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV)
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)
 • Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)

Brief 30 november

Sluiten