Je bestaande en nieuwe patiënten informeren over je tarieven is verplicht

Menu

Wist je dat je als verpleegkundige verplicht bent om je patiënten te informeren over de “financiële gevolgen” van jouw zorg? Je moet hen dus jouw tarieven voor elke soort zorgverstrekking meedelen. Ook moet je hen laten weten of je al dan niet geconventioneerd bent. Die verplichting volgt uit de wet die de rechten van de patiënt bevat.

Deze informatie moet jouw patiënt een correct beeld geven over de totale kostprijs van jouw tussenkomst. Dat is niet alleen voor thuisverpleegkundigen zo. Het is een verplichting die geldt voor elke zorgverlener. De patiënt moet zo zicht krijgen op de honoraria (conventietarieven of andere), maar ook op de remgelden en eventuele supplementen.

Het is ook een verplichting die geldt voor elke zorgverstrekking, dus ook voor de prestaties waarvoor geen RIZIV-vergoeding voorzien is. Indien het moeilijk is om een vaste prijs mee te delen aan de patiënt, kan het vol staan om een minimum- en maximumprijs te vermelden opdat de patiënt voldoende geïnformeerd zou zijn. Informeren heeft uiteraard enkel zin indien deze informatie steeds voorafgaand aan de zorg gegeven wordt en de patiënt moet de informatie natuurlijk ook begrijpen. Dus hanteer duidelijke en begrijpelijke taal, aangepast aan je patiënt(en).

Om ervoor te zorgen dat je tegemoet komt aan je verplichting, zet je de informatie best op je website en hang je die in je wachtkamer, als je die hebt. Los daarvan voeg je die informatie ook best nog eens toe bij het contract dat je laat ondertekenen wanneer je de patiëntrelatie opstart.

En wat doe je met patiënten die je al jaren kent en die deze tarieven nooit op papier ontvingen? Bezorg hen een informatiebrochure of neem de informatie op in een eventuele bevestigingsmail of brief voor een afspraak, …. Je vraagt je wellicht af: “Is dit wel nodig? Want ze kennen toch mijn tarieven!”. Daar mag je niet zomaar vanuit gaan. Doe het veiligheidshalve toch. Recent heeft het Hof van Cassatie immers geoordeeld dat de patiënt spontaan moet geïnformeerd worden door de zorgverlener. Die zaak ging weliswaar over zorg verleend in een ziekenhuis, maar goed, we kunnen er maar beter lessen uit trekken.

Het is dus niet de bedoeling dat je patiënt zelf nog opzoekingen moet doen of actie moet ondernemen om de tarieven en conventiewijze van de verpleegkundige te kennen. Het louter bekend maken van tarieven op je website is dus niet voldoende. Ook het verwijzen naar de website of doorverwijzen naar het eventuele secretariaat van jouw thuisverplegingspraktijk voor meer informatie is niet voldoende.

Aan de slag dus!

 

| Auteur: Ann Dierickx, advocaat-partner bij Dewallens & Partners

 

VBZV stelt aan de leden de tarieven ter beschikking (alle categorieën), alsook een brief ter kennisgeving van een supplement bij prestaties buiten nomenclatuur.

Dit vind je terug onder Mijn VBZV > Dossiers.

Sluiten