Zelfstandige verpleegkundigen zetten patiënt altijd op de eerste plaats

Menu

Persbericht 30.05.2022

Zelfstandige verpleegkundigen zetten patiënt altijd op de eerste plaats

VBZV, de Vlaamse Beroepsorganisatie voor Zelfstandige Verpleegkundigen, die meer dan 3000 zelfstandige verpleegkundigen groepeert, stelt alles in het werk om de rechten van de patiënt te respecteren en die te aligneren met het professionalisme van de verpleegkundigen. Optimalisatie van de werking, bijvoorbeeld door in grotere verbanden te gaan samenwerken, kan hier op een positieve manier toe bijdragen, maar de patiënt moet wel op de eerste plaats blijven staan. VBZV wil hiermee reageren op recente getuigenissen in de media over bepaalde praktijken in de sector, waar VBZV zich niet mee wil associëren.

Professionalisering

Het is duidelijk dat de zorgsector en de thuisverpleegkundigen in het bijzonder onder een enorme werkdruk blijven staan. Niet alleen ten gevolge van covid, maar ook andere zorg vraagt een permanente aandacht van de zorgverleners. Hierdoor wordt terecht gekeken naar het optimaliseren van de inzet door een verder professionalisering van het werk om onder meer de administratieve lasten en kosten te minimaliseren, zodat er meer tijd besteed kan worden aan de patiënt.

VBZV stelt vast dat meer en meer zelfstandige verpleegkundigen actief samenwerking gaan opzoeken met collega’s. Dat biedt uiteraard heel wat voordelen zoals het beter afstemmen van de bezoeken om de continuïteit te waarborgen voor de patiënten, het uitwisselen van kennis onder mekaar, de collectieve aankoop van materiaal of een efficiëntere administratie.

Duurzame zorg

VBZV investeert heel sterk in het informeren en opleiden van haar leden over zowel verpleegkundig-technische zaken als het omgaan met patiënten. Essentieel hierbij staan de vrije keuze van een zorgverstrekker door de patiënt, een correcte behandeling van de verpleegkundige en een efficiënt gebruik van overheidsmiddelen die de zorg mee helpen omkaderen.

Recent werd nog een Charter voor ethisch ondernemen in de zorg gelanceerd in aanvulling op de deontologische code voor Belgische verpleegkundigen. Dit initiatief werd ontwikkeld in samenwerking met belangrijke organisaties uit de sector zoals het Wit-Gele Kruis, Mederi, i-mens en ZorgConnect. Meer informatie hierover op www.charterthuisverpleging.be.

VBZV beseft heel goed dat er nog winst te boeken valt op het efficiënter organiseren van de dienstverlening, maar veroordeelt elke vorm van ongepast zakelijk opportunisme waarvan zowel de patiënt als de verpleegkundige de dupe worden.

Sluiten