Vragenlijst rond het gebruik van digitale tools door een verpleegkundige bij een medicatie nazicht

Menu

Maarten Wauters, post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, voert momenteel een onderzoek over de mogelijke toepassing van een digitaal hulpmiddel bij een multidisciplinair medicatie nazicht voor oudere personen in de eerstelijnszorg of in een woonzorgcentrum.

 

Waarom deze vragenlijst?

Een medicatie nazicht houdt in dat er mogelijke geneesmiddelen-gerelateerde problemen worden opgespoord, en aangepaste interventies worden opgemaakt. Het wordt momenteel al aangeraden om op regelmatige basis bij (voornamelijk) kwetsbare personen met polyfarmacie of multimorbiditeit uit te voeren. Meestal neemt de huisarts of de apotheker het voortouw hier in, en wordt een verpleegkundige ingeschakeld voor bijvoorbeeld het observeren en rapporteren van geneesmiddelen-gerelateerde problemen. 

Het proces van een medicatie nazicht vraagt tijd en inspanningen, waardoor minder tijd zou kunnen overblijven voor reguliere patiëntenzorg. Er zijn verschillende digitale hulpmiddelen ontwikkeld die ondersteuning kunnen bieden, maar deze zijn nog niet breed inzetbaar in het werkveld. In deze vragenlijst willen we nagaan waar de verwachtingen liggen van zorgverleners in de eerstelijnszorg / woonzorgcentra voor een elektronisch hulpmiddel dat een medicatie nazicht kan ondersteunen.

De vragenlijst

Deze vragenlijst kan anoniem en digitaal worden ingevuld via https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Au5TB6F5ZhnzWm

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alle antwoorden zullen vertrouwelijk behandeld worden. Laat de vragenlijst ook zeker invullen door uw collega’s!

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan altijd contact opnemen met maarten.wauters@uantwerpen.be

Tags:

Sluiten