Zelfstandige thuisverpleegkundigen trekken net als de collega's-bedienden aan de alarmbel

Menu

Deze week kwamen de thuisverpleegkundigen die als werknemer tewerkgesteld worden in het nieuws in verband met de inflatie en stijgende loonkosten waardoor kwalitatieve zorg op de helling komt te staan. Uiteraard is deze problematiek ook van toepassing op de zelfstandige thuisverpleegkundigen. VBZV stelde al meermaals de vraag naar een snellere doorvoering van de indexatie. In plaats van een ludieke actie werkt VBZV achter de schermen aan het bekomen van structurele oplossingen voor haar leden.

VBZV, die meer dan 3100 professionals groepeert, begrijpt heel goed de benarde situatie van de zelfstandige verpleegkundigen. Steeds houden we de druk hoog en bewaken we jullie sociaal en professioneel statuut.

Zelfstandigen worden op een veel ergere manier getroffen
De blijvende hoge inflatie zorgt bij velen voor ongerustheid. Door de automatische indexering van de lonen is er voor de werknemers met bediendenstatuut in de zorg een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat het effect van de inflatie wordt opgevangen. Hun loon stijgt evenredig mee met de levensduurte. Dit staat in groot contrast met de financiering van de zelfstandige thuisverpleegkundige!

De zelfstandige thuisverpleegkundige kampt los van de beperkte indexering van de honoraria met nog andere grote kosten. Zo zijn thuisverpleegkundigen voortdurend op de baan. Het spreekt voor zich dat de brandstofprijzen, naast tal van andere hulpmiddelen en diensten, onder invloed van de inflatie duurder geworden zijn en zo ook een grote impact hebben op een kosteneffectieve werking.

Erkenning en correcte verloning
Een grondige herziening van de financiering, door een aanpassing van de nomenclatuur voor de thuisverpleging is noodzakelijk om de leefbaarheid van de thuisverpleging te garanderen. Dat zorgt voor een correcte, kwalitatieve en veilige erkenning van de inspanningen door thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Bovendien biedt dat een meer structurele oplossing voor de sector. Elke verpleegkundige heeft recht op een correcte verloning, losstaand van het statuut waarin gewerkt wordt. Daar willen we voor gaan. Om meer handen aan het bed te krijgen, de administratie te vereenvoudigen en vooral de kwaliteit te bestendigen. Zodat ook meer mensen hun weg vinden naar het beroep. En daar werken we elk dag via onze diverse contacten met de administratieve en politieke overheid aan.

Sluiten