Beroep van verpleegkundige bovenaan lijst knelpuntberoepen

Menu

Elk jaar publiceert de studiedienst van de VDAB een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Het beroep van verpleegkundige blijft de lijst ook dit jaar aanvoeren.

Dat verpleegkundige als grootste knelpunt naar voor komt is niet verrassend. Er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt en/of men stelt zich niet beschikbaar voor vacatures omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden. Uit de screening van de VDAB kan je afleiden dat 1 op 5 vacatures voor verpleegkundigen niet werd ingevuld.

Verpleegkundige is een knelpuntberoep omwille van kwantitatieve redenen en omwille van specifiek arbeidsomstandigheden.

Binnen de mogelijke studierichtingen is er onvoldoende instroom in verhouding tot de vraag. Ook de arbeidsreserve van verpleegkundigen is zeer klein: er zijn weinig werkzoekenden en de verpleegkundigen die bewust kiezen voor deeltijds werk houden vast aan die keuze. De arbeidsomstandigheden zoals de hoge fysieke en psychische arbeidsbelasting, het eventuele weekend- en avondwerk en de onregelmatige uurroosters vormen een belangrijke oorzaak voor het knelpunt. Bovendien verhoogt de vergrijzing de vraag naar zorg en gaan veel werknemers binnen de zorg binnenkort zelf met pensioen.

De Vlaamse regering zet volop in op werkplekleren. Daarnaast werken ze hard verder om de meer dan 800.000 niet-beroepsactieve Vlamingen te zoeken en begeleiden naar werk.

Via het zorgpersoneelsfonds tracht men de werkgelegenheid en de vorming uit te breiden voor onder ander verpleegkundigen. VBZV heeft het voorstel gedaan om het bedrag Riziv sociaal statuut op te trekken naar 2.847,45 € vanaf premiejaar 2022. Momenteel wordt het amendement herschreven naar een wetsvoorstel.

Sluiten