Het Charter Ethisch ondernemen in de thuisverpleging geniet steeds meer interesse

Menu

Op 1 februari 2022 lanceerden enkele organisaties binnen de thuisverpleging het charter ethisch ondernemen in de thuisverpleging. De noodzaak om dit te doen, werd ingegeven door een behoefte aan correct en transparant ondernemerschap in de thuisverpleging.
Sindsdien is de interesse van andere praktijken, andere zorgberoepen, ziekenhuizen, mutualiteiten en overheden alleen maar gestegen en wordt duidelijk dat de meeste thuisverpleegkundigen op een ethisch correcte wijze wensen te werken. Vertrekkend vanuit respect voor de patiënt maar ook vanuit respect voor collega-zorgverleners wensen ze op een transparante manier samen te werken aan de uitbouw van een duurzaam zorgsysteem.

Ook vanuit juridische hoek is de interesse groot, ook al is het niet de bedoeling om een ethisch charter te juridiseren. Een ethisch Charter is geen wettekst, staat niet boven een wettekst en is geen uitvoering van een wettekst. Het is een document waarin de ondertekenaars zich engageren om, rekening houdend met de wetgeving, op een correcte en faire manier zorg te verlenen.
Alles draait hierbij om de waarde die aan zorg wordt gegeven. Zorgen voor patiënten heeft een belangrijke maatschappelijke waarde, en daar willen de ondertekenaars duidelijk in zijn: zorg moet op een serene manier verlopen met volle aandacht voor patiëntenrechten, maar ook via een faire samenwerking binnen de zorg zelf. De gelden die aan zorg worden besteed moeten maximaal naar professionele zorg gaan. De ondertekenaars hebben ook een duidelijke mening over samenwerking in zorg: voor hen is er in zorg geen plaats voor georkestreerde afwerving van patiënten.

Als basisregel geldt dat de patiënt de vrije keuze heeft van zorgverlener.
De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet. Deze keuze van de patiënt dient "vrij" te gebeuren, met andere woorden mag de patiënt niet onder druk gezet worden om tot deze keuze te komen.
Bovendien dient de verpleegkundige de Deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen te respecteren en te volgen.
De ondertekenaars hanteren dezelfde logica rond het werven van verpleegkundigen; het moet in alle transparantie gebeuren.

Thuisverpleging is een sector in volle evolutie, wat betekent dat er regelmatig een aanpassing van het charter dient te gebeuren.
De aangepaste versie is te bekijken via https://www.charterthuisverpleging.be .

Sluiten