Vraag zeker tijdig de forfaitaire tegemoetkoming diensten thuisverpleging aan!

Menu

De forfaitaire tegemoetkoming is sinds 1/01/2023 gestegen. Vraag je tegemoetkoming voor het 4de kwartaal van 2022 en het eerste van 2023 vóór 30 juli 2023. Opgelet: enkele documenten voor de aanvraag zijn veranderd. 

Opgelet: enkele documenten voor de aanvraag zijn veranderd. 

Voor alle informatie verwijzen we naar de pagina van het RIZIV.

Sluiten