Persbericht: hervorming HBO5 verpleegkundige bedreigt “zelfstandige” thuisverpleging

Menu

De voorgestelde hervorming van de HBO5 verpleegkunde heeft verstrekkende gevolgen voor de “zelfstandige” thuisverpleging. Als VBZV (De Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen) met 3200 leden willen we met klem benadrukken dat het voorstel zoals het vandaag voorligt een doodvonnis zou betekenen voor de zelfstandige thuisverpleging. Het is een regelrechte bedreiging voor deze cruciale vorm van zorg. Het tekort aan uitvoerende verpleegkundigen zal hierdoor niet alleen blijven bestaan, maar zelfs verergeren.

Vilvoorde 16 juni 2023 –  De voorgestelde hervorming van de HBO5 verpleegkunde heeft verstrekkende gevolgen voor de “zelfstandige” thuisverpleging. Als VBZV (De Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen) met 3200 leden willen we met klem benadrukken dat het voorstel zoals het vandaag voorligt een doodvonnis zou betekenen voor de zelfstandige thuisverpleging. Het is een regelrechte bedreiging voor deze cruciale vorm van zorg. Het tekort aan uitvoerende verpleegkundigen zal hierdoor niet alleen blijven bestaan, maar zelfs verergeren.

Op dit moment zijn ongeveer 60% van de thuisverpleegkundigen HBO5 verpleegkundigen. Minister Vandenbroucke en Minister Weyts, wij dringen er op aan om niet de cruciale vergissing te maken om hen niet de erkenning te geven die ze verdienen. Deze gekwalificeerde professionals spelen een onmisbare rol in de thuisverpleging en bieden kwalitatieve zorg aan duizenden patiënten. Het is van het grootste belang dat hun expertise en competenties worden gewaardeerd in plaats van ondermijnd.

We begrijpen en onderkennen het belang van functiedifferentiatie als middel om de zorg efficiënter en effectiever te maken. Echter, deze hervorming mag onder geen enkele omstandigheid leiden tot de uitholling van het huidige functieprofiel van de HBO5 verpleegkunde. Het is van cruciaal belang dat de nieuwe functieladder voor verpleegkunde wordt omarmd, maar niet ten koste van de waardevolle bijdrage die HBO5 verpleegkundigen vandaag de dag leveren.

Elke thuisverpleegkundige moet in staat blijven om een verpleegdiagnose te stellen en een zorgplanning op te maken. Het beperken van bevoegdheden en het inperken van taken is onaanvaardbaar. Dit zal resulteren in een aanzienlijke afname van kwaliteit en continuïteit van de zorg die aan patiënten wordt geboden. Het is van essentieel belang dat de waardevolle bijdrage van “HBO5” thuisverpleegkundigen aan onze zorgsector niet wordt beknot.

Bovendien brengt deze voorgestelde hervorming ook innovatieve projecten zoals “Onco@home” en “thuishospitalisatie” in gevaar. Deze projecten hebben in hun proefperiode bewezen de gezondheidsresultaten van patiënten te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd kostenbesparend zijn voor ons gezondheidszorgsysteem. Het is onverantwoord om dergelijke projecten te hypothekeren door middel van taakbeperking. Dit zal niet alleen de patiëntenzorg schaden, maar ook de vooruitgang en ontwikkeling van onze gezondheidszorgsector belemmeren.

We roepen u allen, als beleidsmakers, dringend op om de gevolgen  van dit voorstel zorgvuldig te overwegen en te luisteren naar de bezorgdheden van de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Het is van vitaal belang dat er een evenwichtige benadering wordt gevonden waarbij de waarde van de HBO5 verpleegkundigen wordt erkend en behouden, terwijl tegelijkertijd de gewenste verbeteringen in de verpleegkundige functiedifferentiatie worden doorgevoerd. Het negeren van deze oproep zou neerkomen op moedwillige verwaarlozing en schuldig verzuim. Beste politici, mogen we dan ook vragen tegen dit voorstel te stemmen en ter herevaluatie terug naar afzender te sturen.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dhr Wim Laporte, Voorzitter, VBZV , Luchthavenlaan 27 bus 54, tel 02/734594

Sluiten