Bijscholingsuren RIZIV 2023

Menu

Als je als verpleegkundige bij het RIZIV bent ingeschreven, dan kan je jaarlijks een vergoeding van 175 euro van het RIZIV krijgen voor de kosten van de bijscholingen die je hebt gevolgd.

 

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:  

! Indien je de vergoeding voor de eerste keer aanvraagt, moeten ten minste 4 van de 5 uren vereiste vorming die je gevolgd hebt in de loop van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, gewijd zijn aan artikel 8 van de nomenclatuur of elke andere specifieke regelgeving van de sector thuisverpleging. 

  • Je moet de bijscholingsattesten gedurende 5 jaar bewaren vanaf de datum van de bijscholing en bij controle kunnen voorleggen. 

Wanneer vraag je deze financiële vergoeding aan? 

Je vraagt de vergoeding aan uiterlijk op 15 september inbegrepen van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor je de vergoeding aanvraagt. Je kunt de vergoeding voor het jaar 2023 aanvragen vanaf maart 2024. De exacte datum wordt later gecommuniceerd. 

Attesten 2023 voor bijscholingen gevolgd bij VBZV 

Alle attesten van 2023 vind je terug via onze website: www.vbzv.be. Log in en ga naar Mijn VBZV > Mijn certificaten 

Nog op zoek naar uren? Raadpleeg onze website!

Sluiten