Nieuw vanaf 1 maart 2024: verplichte affichage van de gehanteerde tarieven in de wachtzaal

Menu

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om hierover een geïnformeerde beslissing te maken, is het uithangen van de verpleegkundige tarieven verplicht.

Met de wet van 27 oktober 2021 werd voorzien in een verplichting voor zorgverleners om de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen te afficheren.

Dit lees je na in Het Verband 2022-Q1 'Je bestaande en nieuwe patiënten informeren over je tarieven is verplicht' of op onze website.

Op 01/03/2024, bij publicatie in het Belgisch Staatsblad, is de verplichting ingegaan voor elke zorgverlener om de tarieven te afficheren. De wet voorziet daartoe dat, voor de resp. disciplines van iedere sector, modelaffiches vastgesteld worden door het Verzekeringscomité, volgend op het voorstel van affiche of na advies daarop van de bevoegde akkoorden- of overeenkomstencommissie (AOC) per sector. Deze affiches zijn nu ter beschikking gekomen.

Maar wat moet je nu precies doen?
Hoe pak je dat aan als zelfstandig verpleegkundige?
We hebben dit voor onze leden op een rij gezet in ons helpcenter!

 

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/tarieven-uithangen-verplicht-voor-bepaalde-zorgverleners

Sluiten