Actualisering van de lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen en handelingen die aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd

Menu

Bepaalde handelingen die momenteel een medisch voorschrift vereisen, maken deel uit van de courante praktijk van verpleegkundigen en kunnen dan ook autonoom uitgevoerd worden door verpleegkundigen. Ook de technologische vooruitgang in de geneeskunde maakt het mogelijk om bepaalde handelingen die een medisch voorschrift vereisen, uit te breiden of te actualiseren, zodat ze kunnen worden uitgevoerd door de verpleegkundige.

 

Wat is een B1 handeling?  dit is een verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is.

Wat is een B2 handeling?  dit is een verstrekkingen waarvoor een voorschrift van de arts nodig is.

Sommige handelingen werden verschoven van B2 naar B1 handeling. 

Belangrijke kanttekening hierbij is dat er nog steeds een voorschrift vereist is vanuit het RIZV als vergoedingsvoorwaarde voor deze prestaties.

 

Bloedsomloopstelsel

Plaatsen van een intraveneuze katheter in een perifere vene, bloedafneming en intraveneuze perfusie met een isotonische zoutoplossing, eventueel met gebruik van een debietregelaar

Plaatsen van een intraveneuze perfusie met een isotonische zoutoplossing via een subcutaan poortsysteem dat verbonden is met een ader, bloedafneming en gebruik van een debietregelaar

 

Spijsverteringsstelsel

Manuele verwijdering van fecalomen

 

Ademhalingsstelsel

Cardiopulmonaire resuscitatie met behulp van de volgende niet-invasieve hulpmiddelen: Maya/Guedelcanule, beademingsballon.

 

Medicamenteuze toedieningen

Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toedieningswegen:

- oraal (inbegrepen inhalatie),

- rectaal,

- vaginaal,

- oogindruppeling,

- oorindruppeling,

- neusindruppeling,

- percutane en transdermaleweg weg bv. aanbrengen van zalven en crèmes, patches. Overeenkomstig de instructies in de bijsluiter van het geneesmiddel of de instructies van de apotheker of van de voorschrijvende arts.

- voorbereiding en toediening vaccins

- Initiëren, uitvoeren en opvolgen van screenings voor primaire, secundaire en tertiaire preventie in het kader van overheidscampagnes***

Publicatie : 2024-03-08

29 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (1) Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Numac : 2024001907

Sluiten