Alivia

Menu

Alivia, een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.

Het Departement Zorg werkt sinds april aan de nieuwe digitale zorg- en ondersteuningstool Alivia. Het is een online platform waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een belangrijke stap wil zetten richting geïntegreerde zorg. De tool zal er zijn voor iedereen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers, zorgverleners en welzijnswerkers. De pilootprojecten starten in 2024 in Antwerpen en West-Vlaanderen. Daarna wordt Alivia over heel Vlaanderen uitgerold.

Alivia is meer dan een manier om gegevens uit te wisselenn het doel is het opstellen van een zorgplan door de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood samen met hun mantelzorgers, zorgverleners en welzijnsondersteuners. Waarbij het zorgplan vertrekt vanuit de doelstellingen en wensen die de zorgbehoevende persoon zelf aangeeft. Alivia is dus een samenwerkingsinstrument.  De dag van vandaag wordt deze vorm van interdisciplinaire samenwerking nog door geen enkel digitaal instrument zoals het patiëntendossier, zorgdossier, bewonersdossier, Vitalink, BelRAI, portalen van ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, … mogelijk gemaakt.” 

De voortgang van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan Alivia blijft doorgaan, op regelmatige tijdstippen wordt er een nieuwe stand van zaken gegeven rond de IT ontwikkeling, de pilootprojecten en een verdere blik naar de toekomst.

Je kan het hele verloop volgen via de website www.alivia.be.

juli 2023: Deze maand hebben we een interview met Hanne Verheust over de twee pilootprojecten die Alivia voor het eerst in de praktijk zullen uitproberen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/3552. Het interview legt uit hoe de piloten te werk zullen gaan, wie ze zullen betrekken en hoe ze Alivia zullen evalueren.

augustus 2023: Bij deze een nieuw maandelijks interview over Alivia. We hebben de zomermaanden aangegrepen om collega’ s van Digitaal Vlaanderen te laten vertellen over meer technische kanten van Alivia. Dank om dit verder te delen via uw kanalen.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/onder-de-motorkap-van-alivia-nik-en-niels-maken-ons-wegwijs-in-de-technische-ontwikkeling-2082023

november 2023: Alivia staat klaar voor praktijkexamen. Teamverantwoordelijke Thomas blikt vooruit op de komende maanden

https://www.vlaanderen.be/departement-zorg/departement-zorg/nieuwsberichten/alivia-staat-klaar-voor-praktijkexamen-teamverantwoordelijke-thomas-blikt-vooruit-op-de-komende-maanden

December 2023: Voor deze maand hebben we een paar video’s klaarstaan met quotes van zorgverleners, mantelzorger en persoon met zorgnood die Alivia uitgetest hebben op een testdag midden vorige maand.

Dankzij Alivia kunnen al deze zorgaanbieders via de website of app makkelijk een zorgplan opstellen waarmee ze doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Hierbij staat de zorgbehoevende altijd centraal. Wat vindt de zorgbehoevende zelf belangrijk in de dagelijkse situatie, wat is hier precies voor nodig en wie neemt daarin welke taken op? Zo is het voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. De persoon die zorg nodig heeft is mee aan boord en behoudt zo altijd de belangrijkste stem bij elke beslissing.

Twee korte quotes:

hieronder kan je de evoluties volgen in de ontwikkeling vna ALivia:

Januari 2024:  In het magazine Weliswaar is deze maand een interview verschenen met Gert Verbuggen, de “Alivia-coach” die het pilootptoject over Alivia in Antwerpen organiseert: https://weliswaar.be/welzijn-zorg/alivia-zet-personen-met-een-zorg-en-ondersteuningsnood-aan-het-stuur

Maart 2024: 

Op het webinar van 22 maart 2024 gaven we een demo van Alivia o.b.v. een casusvoorstelling, gaven we meer uitleg bij de opstart van pilootprojecten en gaven we een vooruitblik op de verdere ontwikkelingsplannen van Alivia. We zoomden daarbij ook uit en belichtten Alivia in het grotere geheel i.f.v. de realisatie van doelgerichte zorg.

April 2024: 

De start van de pilootprojecten van Alivia werden voorgesteld in de pers:

VRT bracht alvast deze reportage op 18-04 in het 13u-nieuws (Kijk | VRT NWS: nieuws - vanaf minuut 9:29).

https://www.hildecrevits.be/proefprojecten_in_west_vlaanderen_en_antwerpen_testen_innovatieve_zorgplanningstool_alivia_uit

Sluiten