Aanrekenen van niet-vergoede verstrekkingen door de ziekteverzekering (art 8)

Menu

Indien een bijkomende handeling wordt gedaan buiten de verplichte ziekteverzekering, kan deze ook door een geconventioneerde verpleegkundige extra aangerekend worden.  In dat kader gaat het hier eerder over een dienst die verleend wordt en waarvoor er een vergoeding wordt afgesproken tussen dienstverlener en gebruiker.  De patiënt moet hierover dus wel duidelijk geïnformeerd worden.

Voorbeeld: Wat kan ik aanrekenen bij bloedafnames?

Er is in artikel 8 van de verpleegkundige nomenclatuur inderdaad geen code voorzien voor het attesteren van bloedafnames door verpleegkundigen.

Normaalgezien wordt hiervoor echter een forfait toegekend aan de laboratoria die de bloedanalyses verrichten en de bloedafname is in het forfait inbegrepen.  In dat geval kan deze bloedafname uiteraard niet extra aan de patiënt worden aangerekend, maar moet men regeling treffen met het betreffende labo.

Sluiten