Hoe kan mijn patiënt een incontinentieforfait aanvragen?

Menu

De aanvraag van een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden gebeurt als volgt:

  • de thuisverpleegkundige dient uw aanvraag in bij uw ziekenfonds.
  • het forfait dient jaarlijks aangevraagd te worden
Sluiten