Kan ik een subcutaan of intraveneus infuus attesteren?

Menu

Ja, dat kan u attesteren onder het dagforfait voor specifiek technische verstrekkingen: “Plaatsing en/of toezicht op een subcutaan of intraveneuze perfusie.Toediening en/of toezicht op parenterale voeding”

U maakt een kennisgevingsformulier in uw software op dat aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit wordt overgemaakt via MyCareNet. U heeft een doktersvoorschrift nodig waar alle gegevens van de toe te dienen zorgen staan genoteerd.

Een kennisgeving is maximaal 1 jaar geldig.

Tags:

Sluiten