Kan ik het toezicht op inname van orale medicatie bij patiënten attesteren?

Menu

Korte inleiding

Dit kan alleen in het geval van chronische psychiatrische patiënten.

Patiënten die lijden aan schizofrenie of een bipolaire stemmingsstoornis en in het medisch dossier van de behandelende geneesheer dient men elementen terug te vinden die deze diagnose bevestigen.

Kan 1 keer per dag worden geattesteerd en nooit gecummuleerd worden met enige andere zorgen per verzorgingsdag.

Tags:

Sluiten