Toelichting technische verpleegkundige verstrekkingen

Menu

Korte inleiding

Algemeen:

 • Al zorgen hieronder vermeldt, worden vooraf gegaan door een “basisverstrekking”. De samenvoeging van de basisverstrekking en de uitgevoerde technische verstrekking gebeurt automatisch door de software.
 • Ze zijn“dagplafond onderhevig”. Dit wil zeggen: Wanneer de som van de gepresteerde zorgen per verzorgingsdag groter is dan het bedrag van een zorgforfait A, dan krijg je het overeenkomstig bedrag van een forfait A uitbetaald.
 • Wanneer een patient valt onder het “Forfait voor zwaar zorgbehoevende patiënten”, zitten deze zorgen in het forfait vervat. Je kan ze dus nooit bovenop een forfait attesteren.
 • Voor al deze zorgen is een doktersvoorschrift voldoende. Deze mag maximal over een periode van 1 jaar lopen.
 • Zorgzitting = zorgbezoek. Kunnen er meerdere zijn per 24u.
 • Verzorgingsdag = zorgen verleent over 24

Volgende technische verstrekkingen mag men 1x per zorgzitting attesteren:

 • Toedienen van geneesmiddelen, waaronder de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningweg of via een eerder geplaatste intraveneuze katheter.
 • Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningweg.
 • Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane, hypodermale of intraveneuze toedieningweg in verschillende injectieplaatsen.
 • Eenvoudige wondzorg
 • Complexe wondzorg
 • Specifieke wondzorg
 • Blaassondage; blaasinstillatie; blaasspoeling
 • Aseptische vulvazorgen of vagina-irrigatie of aspiratie luchtwegen
 • Manueel verwijderen van faecalomen of lavement en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde of gastro- intestinale tubage en drainage of darmspoeling; enterale voeding via maagsonde of gastro- of enterostomiesonde
 • Aanbrengen van zalf of van een geneeskrachtig product.*
 • Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase.*
 • In het kader van compressietherapie : aanbrengen van bandage(s), compressieverbanden*
 • In het kader van compressietherapie: Aan- en uittrekken van kousen*

Volgende verstrekkingen mag men 1x per verzorgingsdag attesteren:

 • Hygiënische verzorging (toiletten). Dagelijks of 2 x per week.
 • Toezicht op wonde met bioactief verband**
 • Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten* *

* = Mogen tijdens dezelfde zorgzitting niet gecumuleerd worden met enige andere zorg uit deze lijst
** = Mogen tijdens dezelfde verzorgingsdag niet gecumuleerd worden met enige andere zorgen uit deze lijst

Sluiten