Voor welke patiënten mag ik een verpleegkundig consult uitvoeren en attesteren?

Menu

Dat kan voor:

  • een patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging hebt verleend over een ononderbroken periode van minstens 28 dagen die start op de dag van de eerste hygiënische verzorging
  • een palliatieve patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging verleent, van bij aanvang van de zorg
Sluiten