Waarop slaat de 90% bij het inlezen van de eID?

Menu

U moet in minstens 90% van de gevallen de identiteit van uw patiënt verifiëren aan de hand van de elektronische inlezing van de elektronische identiteitskaart of een geldig identiteitsdocument. Waarop slaat deze 90%?

Elke individuele verpleegkundige moet deze 90% bereiken. De periode waarop deze 90% slaat, is 1 maand. Vanaf 01.10.2017 bent u verplicht om de identiteit van uw patiënt elektronisch te verifiëren bij elk patiëntencontact.

Als u de streepjescode scant of het INSZ-nummer manueel invoert of u maakt gebruik van een vignet (zowel elektronische lezing streepjescode als manuele invoering INSZ-nummer), wordt het geval niet meegeteld bij de berekening van het streefcijfer van 90%.

Wanneer u de 10% door streepjescode, manuele invoeringen van het INSZ-nummer en/of het gebruik van een vignet zou overschrijden, wil dit louter zeggen dat u “gevlagd” bent en dat nazicht van de situatie mogelijks wenselijk is. De overschrijding kan ook perfect gerechtvaardigd zijn. Vermeld daarom altijd de reden hiervoor in het dossier van de patiënt. Dit kun je dan altijd motiveren als je daardoor de norm van 90% niet haalt.

Sluiten