Wanneer en hoe kan ik een kennisgeving doen voor palliatieve zorg?

Menu

De huisarts maakt een aanvraag op en maakt deze over aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit. 

Hierna kunt u als thuisverpleegkundige de kennisgeving “palliatieve zorg” opmaken en via MyCarenet versturen naar de mutualiteit. U dient dit te doen binnen de 10 dagen.

Sluiten