Wat houdt de tegemoetkoming voor pijnstillers bij chronische pijn in?

Menu

De patiënt heeft recht op een tegemoetkoming bij:

  • kankerpijn
  • chronische artritis/artrosepijn
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose)
  • perifere vasculaire pijn
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn)
  • fibromyalgie

Opgelet: de tegemoetkoming is voor bepaalde pijnstillers. De lijst kunt u hier terugvinden.

Het is de huisarts die een specifiek formulier hiervoor invult en de patiënt dient dit over te maken aan de mutualiteit. De patiënt zal een “machtigingsformulier” ontvangen dat hij bij het afhalen van de pijnstillers moet voorleggen aan de apotheker. De tegemoetkoming bedraagt 20% van de kostprijs.

Sluiten