Wat is een “incontinentieforfait”?

Menu

Een patiënt heeft recht op een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden als:

  • het forfait B of C in de thuisverpleging werd gescoord op de Katz-schaal gedurende minstens 4 van de laatste 12 maanden.
  • een score 3 of 4 voor het criterium 'incontinentie'
  • de laatste dag van de periode van 4 maanden verbleef de patiënt niet in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.

Er is geen recht op het incontinentieforfait bij opname in een:

  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT)
  • rustoord voor bejaarden (ROB)
  • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
  • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra
Sluiten