Wat is het verschil tussen een “vaste verpleegkundige” en een “referentieverpleegkundige diabetes”?

Menu

Binnen de nomenclatuur art. 8 is er een verschil gemaakt tussen de vaste verpleegkundige en de referentieverpleegkunidge inzake diabetes.

  • vaste verpleegkundige: de beoefenaar van de verpleegkunde die de patiënt doorgaans verzorgt en die het inspuiten van insuline verricht of de door hem aangeduide beoefenaar van de verpleegkunde die hem vervangt
  • referentieverpleegkundige inzake diabetes: een beoefenaar van de verpleegkunde die beantwoordt aan de opleidingsvoorwaarden omschreven in een richtlijn die op voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt uitgevaardigd, en die als dusdanig ingeschreven is bij het RIZIV.
Sluiten