Wat moet het verpleegdossier omvatten?

Menu

Korte inleiding

Minimale
inhoud

Verstrekkingen type 1:
Nomenclatuur per akte + T2 en T7

Verstrekkingen type 2:
Forfaitaire verstrekkingen en complexe wondzorg

Verstrekkingen type 3:
Palliatieve verstrekkingen,
STVV’s, verpleegkundig consult,
diabetesverstrekkingen,
specifieke wondzorg

Niveau 1

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal 
  indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende 
  verstrekkingen
- Evaluatieschaal 
  indien vereist
- Voorschrift 
  indien vereist
- ID voorschrijver 
  indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist

Niveau 2
Planning en
evaluatie

- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee maanden moeten de relevante elementen van de planning en evaluatie van de verzorging vermeld worden

- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee weken moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.

- Planning
- Evaluatie
Minimaal wekelijks moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.
(deze frequentie geldt niet voor consults en diabetesverstrekkingen aangezien die éénmalig worden verleend of een verslag of een verpleegplan omvatten).

Niveau 3 Bijkomende
specifieke
inhoud in
functie van
de
verstrekking

 

Zie specifieke richtlijnen nomenclatuur

Zie specifieke richtlijnen nomenclatuur

Sluiten