Wat moet ik doen voor het attesteren van de wekelijkse voorbereiding van medicatie per os?

Menu

De verstrekking "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os" omvat de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os, per dag gesorteerd. U kan deze verstrekking 1 x per week attesteren en deze is cumuleerbaar met het dagplafond, niet met een forfait voor zwaar zorgbehoevende patiënten.

Voordat u de prestatie "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os" kan attesteren dient u eerst een kennisgeving te doen via de prestatie "Verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os met akkoord van de behandelend arts" (Bijlage 81).

Bijlage 81 zal gegenereerd worden uit uw softwarepakket en dient ondertekend te worden door de behandelende arts. Na ondertekening wordt dit document in het dossier van de patiënt bewaard. Vervolgens dient u eerst deze Bijlage 81 te attesteren waarna u de prestatie "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os" kunt attesteren. Indien u Bijlage 81 niet geattesteerd heeft gaat de verstrekking "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os" geweigerd worden door de verzekeringsinstellingen.  

De nomenclatuurwetgeving van "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os" is cumuleerbaar met de verstrekking "Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten" als de psychiatrische patiënt voldoet aan de voorwaarden die beschreven worden in Bijlage 81 en dat deze verstrekkingen niet op dezelfde dag gebeuren. U kan bijvoorbeeld éénmaal per week de verstrekking aanrekenen "Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os", de andere 6 dagen van de week kunt u dan de verstrekking "Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten" aanrekenen.

Tags:

Sluiten