Wat moet u doen als u met verschillende verpleegkundigen samenwerkt die verschillende softwarepakketten gebruiken?

Menu

Als er in het kader van een forfait meerdere patiëntencontacten zijn door verschillende verpleegkundigen die met verschillende software werken, dan is het mogelijk dat er geen connectiviteit is tussen de verpleegkundige die het forfait factureert en de software van de andere verpleegkundige. 

Daardoor kunnen de leesgegevens van de 2e verpleegkundige niet automatisch doorgestuurd worden naar de facturerende software. In dat geval is een manuele invoering aangewezen, op basis van de gegevens die de 2e verpleegkundige doorgeeft aan de facturerende verpleegkundige.

Sluiten