Wat moet u doen bij verstrekkingen die meerdere patiëntencontacten vereisen?

Menu

U moet bij verstrekkingen die meerdere zittingen onder 1 nomenclatuurcode attesteren, bij elk patiëntencontact de eID inlezen.

Die verstrekkingen zijn:

  • forfaitair honorarium voor diabetes educatie tot een diabetesbepaling door een referentieverpleegkundige inzake diabetes
  • forfaitair honorarium voor de aanwezigheid van een vaste verpleegkundige bij afzonderlijke educatie tot zelfzorg
  • forfaitair honorarium voor afzonderlijke educatie tot inzicht
Sluiten