Wat zijn de criteria om een patiënt palliatief te verklaren?

Menu

Het is de huisarts die de patiënt palliatief verklaart in de thuissituatie.

Dit kan enkel gebeuren als de patiënt aan volgende voorwaarden voldoet:

  • de patiënt lijdt aan één of meerdere onomkeerbare pathologie
  • de gezondheidstoestand evolueert ongunstig met een ernstige algemene verslechtering van zijn fysieke/psychische toestand
  • de therapeutische ingrepen en revaliderende therapie hebben geen invloed meer op de evolutie van de gezondheidstoestand
  • de prognose van de aandoening is slecht en het overlijden wordt op korte termijn verwacht
  • de patiënt lijdt aan ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden zorgen vergen; indien nodig wordt een beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaamheid en op aangepaste technische middelen
  • de patiënt geeft aan dat hij/zij thuis wilt sterven
Sluiten