Wat zijn de verstrekkingen waarbij geen eD inlezing vereist is?

Menu

De verstrekkingen waar geen patiëntcontact voor wordt vereist zijn:

  • forfaitair honorarium voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier van de diabetische patiënt en overleg met de behandelende arts  
  • verpleegkundig consult in de thuisverpleging
  • medisch behandelingsadvies en overleg in de handel van de geneesmiddelen per os met akkoord van de rekenend arts
Sluiten