Wat zijn de voorwaarden voor het attesteren van palliatieve zorgen?

Menu

De forfaitaire vergoeding voor palliatieve verzorging mag slechts aangerekend worden indien de verpleegkundige voorziet in:

 • permanente opvang van de patiënt garandeert (24 uur op 24, zeven dagen per week)
 • je een beroep kan doen op een referentieverpleegkundige met kennis van palliatieve verzorging
 • het verpleegdossier moet worden aangevuld met:
  • symptoomregistratie
  • pijnschaal
  • contacten met de familie van de patiënt
  • resultaat van coördinatievergaderingen met palliatieve equipe en huisarts
 • voor elk forfait moet je de algemene en de palliatieve pseudocodenummers vermelden die overeenstemmen met de verstrekkingen die u tijdens de verzorgingsdag hebt verleend.

Bron: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/palliatieve-thuiszorg-verlenen-aanrekenen.aspx 

Sluiten