Welke gegevens moeten er verplicht voorkomen in een diabetesdossier?

Menu

Wanneer je een patient opvolgt die niet is overgeschakeld op zelfzorg na een educatie, kan je hiervoor een klein extra honorarium attesteren.

Indien je dit attesteert, is een bijkomend diabetesdossier bijhouden verplicht. Daarin worden volgende items opgenomen:

  • Opvolging gewicht
  • Voetcontrole
  • Glycemiecurve
  • Verslag overleg arts
Sluiten