Wondzorg attesteren tem 30/11/2022

Menu

Wondzorg nomenclatuur tot en met 30/11/2022

Belangrijk:

 • Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend.
 • Voor complexe en specifieke wondzorg dien je een afzonderlijk wondzorgdossier bij te houden. Dit extra dossier maakt deel uit van het verpleegdossier.
 • Er is een doktersvoorschrift vereist met daarop het type wonde en de gevraagde behandeling en de begin- en einddatum.

1 Wat is “eenvoudige wondzorg”?

Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “specifieke wondzorg”. Maar wel bijvoorbeeld het aanbrengen van een verband op een eenvoudige wonde en het verwijderen van draadjes of nietjes.

2 Wat is “complexe wondzorg”?

Het verzorgen van:

 • meer dan 1 “eenvoudige wonden”;
 • wond(en) met drain met/zonder aspiratie; wond(en) met wiek en/of irrigatie; wond(en) met stift of uitwendige fixateur;
 • tweede- of derdegraads brandwonde(n);
 • ulcus/ulcera; ent(en);
 • doorligwonde(n) met een oppervlakte van minder dan 60 cm2;
 • stoma na colostomie, gastrostomie, ileostomie, cystostomie, ureterostomie; of tracheostomie.

3 Wat wordt verstaan onder “specifieke wondzorg”?

 • tweede- of derdegraads brandwonde(n) of ent(en) met een oppervlakte van 60 cm2 of meer;
 •  ulcus of ulcera met een oppervlakte van 60 cm2 of meer;
 • diepe doorligwonde(n) die de pezen en de beenderen aantasten;
 • het debrideren van doorligwonde(n).

Kan slechts worden aangerekend wanneer de verzorging van de wonde tenminste 30 minuten in beslag neemt, zo niet dient “complexe wondzorg” te worden aangerekend.

4 Inhoud specifiek wondzorgdossier

Dit dossier maakt integraal deel uit van het verpleegdossier en bevat:

 • de verpleegkundige anamneses van de wonde (soort, oorzaak,…)
 • de klinische beoordeling van de wonde(n)(= verpleegkundige diagnoses),
 • het verzorgingsplan (wondzorg zelf en verpleegkundige interventies)
 • de evolutie van de resultaten van de wondzorg.

5 “Bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg”

 • Dit kan enkel bij “specifieke wondzorg” aangevraagd worden.
 • Kan nooit door de vaste verpleegkundige worden geattesteerd.
 • Deze verstrekking houdt in dat de referentieverpleegkundige toezicht en advies verleent met betrekking tot de wonde.
 • De voorwaarde voor het aanrekenen van deze verstrekking is dat ze gebeurt op vraag van de vaste verpleegkundige die de specifieke wondzorg attesteert.
 • De aanvragende verpleegkundige aanwezig zijn bij het bezoek.
 • Er is geen doktersvoorschrift vereist.
 • De referentieverpleegkundige dient een verslag op te maken dat voldoet aan volgende eisen: De beschrijving van de wonde, de evaluatie van de wonde en van de huidige behandeling. De voorgestelde behandeling
 • Dit verslag dient de referentieverpleegkundige over te maken aan de vaste verpleegkundige.

6 Welke wondzorg attesteer ik als er verschillende type wondes voorkomen bij een patiënt?

Bij meerder wonden van verschillende gradaties rekent men de zwaarste gradatie aan.

Bv: een patiënt met een eenvoudige en complexe wondzorg: men rekent de complexe wondzorg aan. Alleen deze zal worden vergoed.

Tags:

Sluiten