Hoe zet ik de zorg stop?

Menu

Er is maar één regel: de continuïteit moet verzekerd worden.

Wens je de verzorging van een patiënt stop te zetten? Is de maat vol (om allerlei redenen)?

Je kan dit best zowel mondeling als schriftelijk doen, met een lijst van andere verpleegkundigen waar zij uit kunnen kiezen voor opvolging van de zorgen. Laat de echtgenoot of familie wel hiervoor de tijd dat zij iemand anders kunnen contacteren bvb. einde van de week stopt het hier. 

Het is daarbij ook belangrijk dat alles (professioneel) genoteerd wordt (en is) in het dossier (observaties, gedrag, jullie actie, de reactie).

Evt een afsprakennota die met alle partijen aan tafel gemaakt werd (een multidisciplinair overleg met huisarts, familie en andere zorgverleners die bij deze patiënt aan huis komen, brengt vaak helderheid).

Dus duidelijk je grens aangeven en zeggen dat er gestopt zal worden met de zorgverlening door de groep (+ tijd geven om op zoek te gaan naar andere verpleging of plaatsing).

Als jij het patiëntendossier goed bijhoudt, kan je de zorg opzeggen en sta je juridisch sterk met een onderbouwd dossier.

Sluiten