Hoe reken ik de zorg aan voor een patiënt met covid-19?

Menu
WAT?
Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts.
 
Deze zorg bestaat uit:
 1. gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.)
 2. begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, enz. 
 3. begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is).
Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van de zorg.
VOOR WELKE PATIËNTEN?
De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Het kan gaan om patiënten:
 1. die (vermoedelijk) besmet zijn of geweest zijn met het COVID-19-virus 
 2. bij wie het gebruikelijk zorgnetwerk is weggevallen door de COVID-19-maatregelen en waarbij de verpleegkundige regelmatig belangrijke parameters moet controleren en toezicht moet houden op de algemene gezondheidstoestand. 
HOE DEZE ZORG AANREKENEN?
 • 419333: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis
 • 419355: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis weekeind of feestdag
 • 419370: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, hersteloord
 • 419392: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats mindervaliden 
HOE HET VERPLEEGKUNDIG DOSSIER INVULLEN?
Je moet: 
 1. de COVID-19 gerelateerde problematiek documenteren in het verpleegdossier van de patiënt met onder meer de inhoud van het voorschrift.
 2. die documentatie op eenvoudige vraag voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt of aan de bevoegde controlediensten.
 3. minimum éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dit kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet u in het verpleegdossier opnemen.
WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DE VERSTREKKING ‘OPVOLGING EN TOEZICHT’ TE KUNNEN AANREKENEN?
Je mag deze zorg slechts eenmaal per verzorgingsdag attesteren, als je minstens 1 bezoek aan de patiënt hebt afgelegd tijdens die dag. Hierbij mag je ook eenmaal per dag een basisverstrekking aanrekenen.
Je mag deze zorg op dezelfde dag WEL cumuleren met: 
 1. specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
 2. de pseudocode 418913 voor verstrekkingen bij de rechthebbende thuis of in zijn verblijfplaats in welbepaalde landelijk gelegen gemeenten
Je mag deze zorg op dezelfde dag NIET cumuleren met: 
 1. een zorgforfait A, B, C, PA, PB, PC of PP
 2. andere technische verpleegkundige verstrekkingen (waaronder toilet, verband spuit,…)
 3. verpleegkundige verstrekkingen verleend in het kader van een schakelzorgcentrum
Enkel de volgende zorgverleners mogen deze zorg verlenen en aanrekenen: een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet. 
Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld).
Je mag geen supplementen aan uw patiënten vragen. 
De pseudocodes zijn meegenomen in de berekening van het dagplafond. 
WAAR KUNT U DE CODES GEBRUIKEN?
Je kan de pseudocodes aanrekenen in:  
 1. de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens de week, het weekeind of op een feestdag 
 2. een hersteloord
 3. een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden
Je kan de pseudocodes niet aanrekenen in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden.
HOELANG KUNT U DEZE TOEPASSEN?
Dit zijn uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen. Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot zolang de COVID-19-crisis duurt (de einddatum is nog niet vastgesteld).

Sluiten