Wat is een verstrekkingsregister?

Menu

Als iemand anders voor je factureert, moet je als verpleegkundige aan diegene die factureert iedere maand het getekende verstrekkingsregister bezorgen.

Dit is het bewijs dat de coördinator (of eender wie die de facturatie voor je doet) het correcte factureert (vb het juiste forfait). Dit document is vooral belangrijk voor diegene die factureert. Als er bij controle wordt vastgesteld dat dit document ontbreekt, dan zullen alle eventuele sancties ook voor de facturerende verpleegkundige zijn. Als het document wel getekend is, dan wil dat zeggen dat de verpleegkundige akkoord is met wat gefactureerd is en dan zal een eventuele sanctie ook bij de individuele verpleegkundige terecht komen voor de prestaties die zij verricht heeft.

Als ze de facturatie maandelijks doen, is dat dus maandelijks. Daarop staan normaal ook de nomenclatuurnummers.

Normaal zit dat in ieder softwareprogramma dat de verpleegkundige kan afdrukken en ondertekenen, normaal moet iedere verpleegkundige ook kunnen opvolgen hoeveel ze per patiënt en per dag ontvangt (deze transparantie is wettelijk verplicht).

Sluiten