Over *Annulatie * Professioneel observaties noteren in het dossier

Menu

*Annulatie * Professioneel observaties noteren in het dossier

Omdat het moet, omdat het nodig is, omdat we ons moeten indekken…

Economische , juridische,  kwaliteits- en veiligheidsredenen vereisen het inbrengen van bepaalde gegevens in het (elektronisch) dossier. Bijkomend is er het gegeven dat, naast andere betrokken zorgverleners, ook de patiënt meeleest in het dossier: dit plaatst ons voor een bijkomende uitdaging. De vraag stelt zich hoe we professioneel kunnen noteren in het dossier om aan de diverse en uiteenlopende doelen te beantwoorden in een dynamische zorgcontext?

Tijdens deze vorming worden tips en tricks aangeboden die ondersteunen in het professioneel, helder en voor iedereen verstaanbaar noteren in het patiëntendossier. Er wordt tevens aandacht gegeven aan juridische aspecten en er is ruimte voor eigen casuïstiek en concrete oefeningen.

De lesgevers zijn Nancy Callaerts en Ann Meyers, beide verbonden aan de opleiding verpleegkunde in de hogeschool UCLL.

Er is een bijscholingsattest voorzien voor elke deelnemer.

Aanmelden

Sorry, deze bijeenkomst is geannuleerd

Deel met anderen

Sluiten