Geen 'lockdown' voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, integendeel

Menu

Geen ‘lockdown’ voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, integendeel

Geen ‘lockdown’ voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, integendeel

Vilvoorde, 18 maart 2020 – Thuisverpleegkundigen staan in de frontlinie van de Corona-crisis. Dagelijks komen ze in direct contact met meerdere patiënten uit kwetsbare groepen (ouderen, langdurig zieken,…) en dat bij hen thuis. Hoewel ze hun noodzakelijke zorgverlening met overtuiging verder zetten, ervaren ze heel veel problemen om de nodige beschermingsmaatregelen (mondmaskers, alcogel) te bekomen. Er dreigen voor de sector ook economische gevolgen.

VBZV, de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen, vraagt dan ook dringende erkenning en ondersteuning voor de uitdagingen waarvoor zijn staan. Dit is levensnoodzakelijk om verdere verspreiding van Corona onder kwetsbare groepen te vermijden en tegelijk alle patiënten de nodige zorg te blijven garanderen.

Andere zorgverleners zijn in staat om niet-dringende behandelingen of controles uit te stellen (bv. tandartsen, kinesisten) of om specifieke maatregelen te treffen (bv. afstand houden bij de apotheek, afstandsconsultatie bij de huisarts). Voor thuisverpleegkundigen is dit niet mogelijk.

“Als de 30.000 thuisverpleegkundigen elke dag gemiddeld 25 bezoeken doen, dan zijn er via hen alleen al dagelijks 750.000 contacten met de kwetsbare groep. Het kan niet anders, maar toch moet het anders. We vragen dringend beschermingsmateriaal en andere (financiële) ondersteuning. Bijvoorbeeld andere beroepsgroepen zoals kinesitherapeuten of tandartsen die tijdelijk hun activiteiten terugschroeven, zouden hun beschermingsmateriaal kunnen doorgeven aan de thuisverpleging om extra kosten voor de aankoop van (duur) beschermingsmateriaal zoals mondmaskers te vermijden. (Als deze dan al verkrijgbaar zijn.)” Wim Laporte, inrollend voorzitter VBZV

Thuisverpleegkundigen hebben van in het begin – nog voor er officiële richtlijnen waren – zichzelf de strengste veiligheidsprocedures opgelegd. Maar dat is een maat voor niks als er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn. Als zelfstandigen worden ze geconfronteerd met meer werk, extra kosten, maar tegelijk ook minder patiënten. Ook hier moet aandacht voor komen. 

VBZV heeft een reeks van maatregelen opgelijst waarmee ze bij alle betrokken overheidsinstanties aanklopt. Het gaat niet alleen over zaken die dringend opgelost moeten worden (zoals de beschermende maatregelen), maar ook over structurele bekommernissen die op langere termijn een duurzame en volwaardige uitoefening van het beroep moet garanderen. Gelet op de sleutelpositie van de thuisverpleegkundige in crisissen zoals vandaag is dit niet meer dan normaal.

VBZV telt 2700 leden maar bereikt indirect ook heel wat andere zelfstandige thuisverpleegkundigen via de associatie-netwerken, de vormingen en de communicatiekanalen.

Sluiten