Hoe kan ik me aanmelden om te gaan vaccineren?

Menu

Wil je ook gaan vaccineren, dan moet je je aanmelden bij het consortium van je provincie.

Wil je ook gaan vaccineren, dan moet je je aanmelden bij het consortium van je provincie.

6.01.2021 Werk jij graag mee aan de vaccinatiecampagne? Meld je aan!

Ondanks het gegeven dat er nog veel onduidelijkheid is rond de aankomende Covid-19 vaccinaties weten we dat onze overheid denkt om verpleegkundigen in te zetten via de Consortia. De consortia bestaan uit erkende diensten voor thuisverpleging (zelfstandigen en bedienden).
In tegenstelling tot wat velen van jullie denken hoef je helemaal geen lid te zijn van een erkende dienst (groep) om toe te treden tot één van deze laatsten. Het volstaat om te kennen te geven dat je interesse hebt om te helpen op gemeentelijk niveau en of niveau eerstelijnszone. Je moet dus geen lid worden maar je wel aanmelden. Dit kan je doen via de verantwoordelijke of coördinator van het consortium:
West- Vlaanderen Inge Alloo - inge.alloo@zorgconnect.be - 0496/121 124
Oost-Vlaanderen Lieselotte Sandra - Lieselotte.sandra@i-mens.be - 0492/27 60 48
Vlaams- Brabant Lieve Pelzer - lieve.pelzer@wgkvlb.be - 0492/73 09 41
Antwerpen Stan van Loon - stan.van.loon@mederi.be en Marie-Josée Vanherck - marie.josee@vbzv.be
Limburg Solange Indenkleef - solange.indenkleef@limburg.wgk.be - 0478/48 92 68 

15.01.2021 Update over de vaccinatiestrategie: wanneer zijn de thuisverpleegkundigen aan de beurt en hoe kunnen we ons aanbieden om te vaccineren?

Er zullen per Eerstelijnszone maximum 2 vaccinatiecentra worden ingericht waarbij in elk centrum minimum 2 vaccinatielijnen open zijn (met een maximum van 4 lijnen). De bedoeling is om 7/7 te vaccineren. Wie graag al een idee heeft hoe zo’n vaccinatiecentrum er zal uit komen te zien, kan hier de blauwdruk bekijken
    
Wil je ook gaan vaccineren, dan moet je je aanmelden bij het consortium van je provincie. Van daaruit zal de invulling gebeuren naar de verschillende vaccinatiecentra. Het is nog niet duidelijk welke vergoeding hier tegenover staat. Daaromtrent zijn er nog gesprekken gaande tussen het kabinet van Minister Beke en het RIZIV/FOD Volksgezondheid. 
De modaliteiten (aantal uren, startdatum, vergoeding,...) zijn momenteel ook nog niet duidelijk. Om alles vlot te laten verlopen, vragen ze je om een aantal gegevens door te geven zoals:
 • contactgegevens
 • zelfstandige of loontrekkende verpleegkundige
 • naam van de eventuele organisatie waarvoor je werkt
 • rijksregisternummer
 • RIZIV-nummer
 • ondernemingsnummer (enkel voor zelfstandige verpleegkundigen)
 • rekeningnummer (voor latere uitbetalingen te kunnen doen)
Let op: je kunt pas vaccineren als je eerst zelf ingeënt bent. 
   
Afgelopen week werd duidelijk dat na de WZC en de collectiviteiten, het ziekenhuispersoneel en eerstelijns verstrekkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers,…) aan de beurt komen. Vermoedelijk zal de inenting voor deze groepen en dus ook voor ons als thuisverpleegkundigen gebeuren in de ziekenhuizen. Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel) is verantwoordelijk voor de verdere inplanning. Afhankelijk van de hoeveelheid toebedeelde vaccins zal eerst het ziekenhuispersoneel dat rechtstreeks contact heeft met de patiënten, ingeënt worden. Zo snel als mogelijk volgen dan de eerstelijnsverstrekkers. (vermoedelijk begin/midden februari)
Thuisvaccinatie: (dit moet nog verder uitgewerkt worden)
 • voor kwetsbare bedlegerige mensen die niet mobiel zijn, voorstel van systeem om verder te implementeren
 • Dit gaat hier niet over mobiele equipes; dit is een prikteam!
 • Moderna vaccin komt hiervoor niet in aanmerking (transportproblemen).
 • Thuisvaccinatiesysteem wordt losgekoppeld van het centrale uitnodigingssysteem.
 • Deze persoon moet voldoen aan criteria en/of aangeduid worden door vertrouwde zorgactor/arts.

22.01.2021 Vaccinatie covid-19 voor professionals

Via laatjevaccineren.be voor professionals blijf je op de hoogte van de laatste informatie rond de COVID-19 vaccinatie:
• Wil je meer weten over de opstart van een vaccinatiecentra en de rol van de zorgraden en lokale besturen? 
• Je kan webinars herbekijken die gegeven zijn de voorbije dagen/weken. 
• Vaccinet als centraal platform voor de registratie van Covid-19 vaccins, een introductie tot Vaccinnet voor Covid-19 
• Ontdek wat Zorg en Gezondheid doet rond Covid-19 vaccinatie 
Aanpak zorgprofessionals, de prioriteiten… Frontlinie klaar om opgeroepen te worden vanaf 1 februari!
Over de modaliteiten, het hoe en waar, werd er vandaag een webinar gehouden. Deze kan je ook herbekijken via deze link
Sluiten