Noodplan Coronapandemie ook voor zelfstandigen?

Menu

Op vraag van de Vlaamse overheid en naar aanleiding van de corona cijfers die de pan uit swingen, heeft de sector thuisverpleging / huisartsen / apotheken een sectorspecifiek noodplan moeten uitwerken.

Zoals de naam het zegt - NOODPLAN - een plan dat we uitrollen als alle andere opties bekeken en afgewogen zijn
Ook de zelfstandige zorgverstrekkers kunnen best proactief nadenken hoe er zal omgegaan worden met een mogelijks problematische uitval van collega’s en hoe we zorg al dan niet uitstellen - opvangen - garanderen. 
Vanuit VBZV geven we het advies om hier aandacht aan te besteden. Denk na over een cascademodel waarbij zorg kan uitgesteld worden en of opgevangen.
Hoe doen we dit?  
Breng in beeld:
 • Wie van je patiënten kan tijdelijk - mogelijks deels - op mantelzorgers terug vallen?
 • Wie heeft steeds zorg nodig? (palliatieve, onco, chronische forfait patiënten etc.)
 • Heb je de contactgegevens van je patiënten en hun mantelzorgers up to date?
 • Wie van je collega’s is wanneer bereid om bij te springen?
 • Etc.
Bekijk met wie je samenwerkingsafspraken kan maken:
 • Heb je goede contacten met concullega’s? Bespreek en maak bespreekbaar of je elkaar kan ondersteunen in nood. In nood kent men zijn vrienden.
 • Bekijk samenwerking met diensten gezinszorg en maak goede afspraken over het doorverwijzen en terug overnemen van patiënten.
 • De VBZV kringbesturen willen hierin graag hun rol opnemen.
Je staat helemaal met de rug tegen de muur? De provinciale 0800 lijnen zijn terug actief. Vanuit het provinciaal consortium zal men bekijken hoe en wie mogelijks voor je kan bijspringen. 
 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835
Bron: VBZV
Sluiten