Belangrijke documenten

Menu

Gratis dossiers voor onze leden

Leden kunnen de dossiers, formulieren en contracten die hieronder worden weergegeven gratis downloaden onder "Mijn VBZV" > "Dossiers".

Dossiers

 • Zorgenplan
 • Wondzorg dossier
 • Palliatief dossier
 • Verpleegkundig consult
 • Verpleegdossier
 • GDPR dossier
 • Schaal mbt de ernst van de zorgnoden
 • Identificatieschaal van de palliatieve patiënt
 • Technische handelingen

Handige formulieren

 • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/6/2022 (thuis tijdens weekdagen)
 • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/6/2022 (thuis weekend en feestdagen)
 • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/6/2022 (categorie 3)
 • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/6/2022 (categorie 3 bis)
 • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/6/2022 (categorie 4)
 • Attest voor het uitvoeren van een verpleegtechnische verstrekking door een mantelzorger
 • Brief voor supplement bij prestaties buiten nomenclatuur
 • Aanvraag tot registratie als groepering derdebetaler
 • Formulier: wijzigingen in de samenstelling of de gegevens van een groepering derde betaler
 • Formulier vordering honoraria bij verzekeringsmaatschappijen
 • Katzschaal
 • Palliatieve aanvraag
 • Palliatieve aanvraag arts
 • Bewaartermijnen van documenten verpleegkundige praktijk
 • Document met uitleg bij Brief "bewijsstuk"
 • Model informed consent VBZV
 • Procedure datalek (GDPR)
 • Voorbeeld: verklaring op erewoord ter identificatie van de structurele equipe die werkt met zorgkundi

Voorbeeldcontracten

 • Onderlinge volmacht groepsinning
 • Ontwerp ingebrekestelling
 • Samenwerkingsovereenkomst: tips
 • Model ondernemingscontract dagverzorgingscentra
 • Voorbeeldcontract vaccinator - vaccinatiecentrum

Betalende dossiers bestellen

Onderstaande dossiers en andere uitgaven zijn te bestellen (tegen betaling). U kan uw bestelling doorgeven via info@vbzv.be

 • Diabetesdossiers 3 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Voorschriftenboekjes voor artsen 10 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Mapjes voor de verpleegdossiers 5,5 euro per pakket (10 stuks per pakket)
Let op:
Bovenstaande prijzen zijn exclusief portkosten. Deze bedragen, afhankelijk van het gewicht en formaat van uw bestelling, tussen de 3 en 10 euro.
Voor de bestelde goederen wordt eerst een factuur opgemaakt en na betaling worden deze verzonden.
Sluiten