Federaal regeerakkoord

Menu

Enkele elementen die jullie kunnen interesseren

Enkele elementen die jullie kunnen interesseren
Hieronder vinden jullie het federaal regeerakkoord terug.
Vanuit het OZZ (overleg zelfstandige zorgverstrekkers) ontvingen we een aantal elementen uit het akkoord die jullie kunnen interesseren:
COVID-19
 • Continuering van beleid rond meerkosten door COVID-19: niet te dragen door normale budget gezondheidszorg
 • Ambitie om te evolueren van crisismanagement naar risicomanagement (op lange termijn) door versterkte inzet op preventie (sensibilisering, detectie, tracing, enz.) en professionalisering van mobiele teams voor snelle respons te lande; wat m.i. ontbreekt is aandacht voor revalidatie en meer algemeen de opvolging (zeker na ontslag) door de eerstelijn
 • Blijkbaar wil men er toch voor zorgen dat er voldoende medisch beschermingsmateriaal voor handen is, met aandacht voor ontwikkelen van lokale productiecapaciteit (van bv mondmaskers voor covid-19 maar ook ‘strategische geneesmiddelen en actieve bestanddelen’ in het algemeen)
 • Er komt een ‘interfederale en multidisciplinaire werkgroep’ belast met de evaluatie en actualisatie van bestaande noodplannen (energiebevoorrading, voedselbevoorrading, voedselrampen, ozon- en hitte, rustoord, nucleair, etc.) én wenselijkheid om bijkomende noodplannen uit te werken (?)
 • Men wil ‘verder investeren’ in psychosociale begeleiding van ‘zorgpersoneel’ (?)
Gezondheidszorg in het algemeen
 • Bijkomende financiering: 4,5% extra voor 2021, nadien groeinorm van 2,5% per jaar (ipv 1,5% laatste jaren); ook te gebruiken voor nieuwe initiatieven, innovatie en change mgmt
 • Veel ambities (verbeteren levensduur, kwaliteit, doelmatigheid, procedures, innovatie, transparantie, welzijn, bevolkingsdoelstellingen, enz.)
 • Veel aandacht voor toegankelijkheid en dekking, maar niets over vrije keuze (…)
 • Intentie om ‘gezondheidszorgdata-autoriteit’ op te richten, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een beleidsstrategie rond gezondheidszorggegevens
 • Intentie meer in te zetten op preventie; mbt bv tandzorg, dieetzorg (gezonde voeding?), psychische zorg (zie verder) en risicopatiënten
 • Zoals vaak veel meer aandacht voor ‘zorgpersoneel’ en tweede lijn dan voor zelfstandige zorgverstrekkers en eerste lijn; wel ambitie om eerstelijn en samenwerkingsmodellen te versterken en toekomstige rol van apothekers uit te klaren
 • Engagement om verder te gaan in uitbouw van geestelijke gezondheidszorg, met oa terugbetaling voor klinisch psychologen als ‘eerste prioriteit’, een ‘transversale overeenkomstencommissie’ in het RIZIV en ambitie om te komen tot benadering op gelijkwaardig (?) niveau als somatische gezondheidszorg
 • Ambitie om ereloonsupplementen te stabiliseren en uiteindelijk af te bouwen + verderzetting ‘oefening’ over herijking van nomenclatuur en ‘stappen’ naar meer gebundelde forfaitaire financiering
 • ‘Bijzonder aandacht’ voor beheersen van budget voor innovatieve geneesmiddelen en ‘grondig hervormen’ van kader daarvoor, maar niet concreet gemaakt hoe en in welke richting; aandeel van goedkope geneesmiddelen en biosimilars ‘wordt verder verhoogd’
 • Wet op de gezondheidszorgberoepen (2015) wordt verder uitgerold en gemoderniseerd (?) met oa een eigen profiel voor de HBO5 en een kader voor mondhygiënisten, tandartsassistenten en praktijkassistenten
 • Er wordt een interfederaal adviesorgaan opgericht dat aan de bevoegde federale en deelstaatministers advies geeft over de medical workforce (quota), afgestemd op de geobjectiveerde noden van elke gemeenschap
 • Kwaliteitswet zal uitgewerkt worden in overleg met patiëntenorganisaties en met bijzondere aandacht voor klachtrecht en toegang tot patiëntendossier 
| Bron: Expert Zorg @ Federatie Vrije Beroepen
Sluiten